Foto van Jürgen Matern / CC-BY


Vervolgstappen maken met Tuinderij de Waardering

Na een periode van pionieren in de Waarderpolder wil ik stappen maken om Tuinderij de Waardering verder te ontwikkelen. In 2015 ben ik begonnen met de schop en een fiets aan de Minckelersweg. De tuinderij zit naast Spaarnelanden bezoekadres en omringd door MAAK. Nu is het uitgegroeid tot een volwaardig stadslandbouwproject. En nu? Professionaliseren?

Aqua-, aero- en hydroponics

Landbouw beoefenen binnen een industriële setting biedt mogelijkheden voor innovatie en kennisuitwisseling. Zo zijn er landbouwmethoden die afgelopen decennia in de westerse wereld weer tot leven zijn gewekt; aqua- en hydroponics. Deze systemen werden gebruikt door de Azteken, China gebruikt het nog steeds grootschalig voor het telen van o.a. rijst.

Bij aquaponics gebruiken we de ontlasting van vissen, wat bacteriën in het proces uiteindelijk afbreken tot nitraat; een nutriëntrijk stofje voor planten.

Aeroponics is een systeem ontwikkelt door NASA om voedsel te telen in de ruimte. In dit systeem wordt gewerkt met sproeisystemen die de plantenwortels voorzien van nutriënten en water.

Wanneer deze technieken in een (broei)kas plaatsvinden garandeer je productie het hele jaar door, alsmede dat weersinvloeden geen effect hebben op ontwikkeling van de gewassen.
Cycli binnen aquaponics. Foto van Graphic courtesy of I. Karonent, adapted for aquaponics by S. Friend / CC-BY


Voordelen van aqua-, hydro- en aeroponics in een notendop:

 • Potentie om 30x zoveel voedsel te produceren dan op traditionele landbouwgrond.
 • Je maakt efficiënt gebruik van water.
 • Het zijn ‘gesloten’ kringlopen, mits er dieren aan te pas komen zoals vis en worm.
 • Volledige automatisering.
 • Een strategie voor een klimaatadaptieve stad.

Een grote kas – BuckyBall

Door mijn fascinatie voor geometrie zie ik dit dan ook plaatsvinden in een geodetische kas. Zo’n kas heeft niet alleen esthetische waarde (de huidige architectuur is veel vierkant) maar is modulair, oersterk, en heeft optimale lichtinval en luchtcirculatie.

Buckybee - Geodesic dome v3 inscribed fullerene

Scenarioschets van een opgewaardeerde Tuinderij de Waardering. Geodetische kassen met in het midden een windmolen en binnenin teelt van diverse gewassen met hommelkasten.  Zeecontainers met daarbovenop zonnepanelen, binnenin zal dienen voor zwammenteelt en opslag van elektrische bakfietsen. Terrein wordt verder ingevuld met fruitbomen, bessenstruiken, bloemenvelden en wormensilo’s.


Off the grid
De kas zal een basin hebben waarin vissen zwemmen, het water zal door diverse groeibedden gepompt worden. Uiterst belangrijk is dat de pomp blijft draaien anders degenereren de bacteriën. De pomp krijgt zijn stroom van een windmolen, met als back-up zonnepanelen en een accu.

Wormensilo’s
Om de vissen te voorzien van voeding komen er diverse wormensilo’s, deze wormen worden gevoed door gft van de stad. De wormen worden gebruikt als vissenvoer. Vermicompost gemengd met water kan ingezet worden om het aquaponics systeem extra te verrijken met nutriënten. Dit noemt men percolaatwater.

Doelgroep & Verdienmodel
Afnemers van de gewassen zullen voornamelijk horecagelegenheden, catering(bedrijven) en particulieren zijn. Zij betalen jaarlijks contributie in ruil voor een wekelijks voedselpakket.

Ook de horeca zal wat moeten doen met circulaire economie. Wat is er beter dan je producten lokaal in te kopen als horecabedrijf? Bedrijven met een interne catering zoals Spaarnelanden en burgers die in de buurt wonen dragen indirect een steentje bij om de korte keet te stimuleren in de stad.

Mobiliteit
Zo zijn er mogelijkheden om de voedselpakketten te vervoeren met elektrische bakfietsen. Deze fietsen worden op locatie opgeladen via zonnepanelen en/of windmolens.

Impact op het stad

You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obselete – Richard Buckminster Fuller

Een businessplan met impact op verschillende facetten:

 • Bezig zijn met de natuur heeft een therapeutische werking.
 • Een korte keet zorgt voor minder CO2 uitstoot.
 • Mensen komen weer in contact met voedsel.
 • Zo kan het project uitgroeien tot kenniscentrum waar economie, ecologie, wetenschap, technologie en landbouw samenkomen.
 • Met een sociaal-maatschappelijk karakter.
 • Educatie; voor jong en oud.

Samen doen
Het plan is groots en kan pas realistisch worden wanneer je openstaat voor samenwerking, vanwege mijn solistische trekjes een hele uitdaging. De afgelopen jaren heb ik genoeg mensen om me heen verzameld die in mijn plannen geloven, nu aan mij om open te staan voor externe input en samenwerking.